เรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือน เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงในไตรมาสแรก

เรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือน เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงในไตรมาสแรก

“เป็นพลเรือน ซึ่งมีผู้หญิงและเด็กจำนวนมากขึ้น ซึ่งมักจะแบกรับความรุนแรงมากเกินไป” ทาดามิ จิ ยามาโมโตะ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการและหัวหน้าภารกิจช่วยเหลือของสหประชาชาติในอัฟกานิสถาน ( UNAMA ) กล่าวใน a ข่าวประชาสัมพันธ์ “ด้วยสิ่งที่เรียกว่าฤดูการต่อสู้ที่ใกล้เข้ามา ผมขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันอันตรายที่ไม่จำเป็นและไม่สามารถยอมรับได้ต่อพลเรือนชาวอัฟกานิสถาน”

ในไตรมาสแรกของปี 2017 UNAMA บันทึกข้อมูลพลเรือนที่เสียชีวิต 2,181 ราย

 เสียชีวิต 715 รายและบาดเจ็บ 1,466 ราย ซึ่งลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2016 การเสียชีวิตของพลเรือนลดลงร้อยละ 2 ในขณะที่การบาดเจ็บของพลเรือนลดลงร้อยละ 5

พลเรือนที่มีจำนวนผู้หญิงและเด็กเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมักจะแบกรับความรุนแรงของความขัดแย้งมากเกินไป

การสู้รบภาคพื้นดินยังคงเป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือน โดยคิดเป็นร้อยละ 35 ของการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนทั้งหมด

องค์ประกอบต่อต้านรัฐบาลทำให้พลเรือนเสียชีวิต 62% เสียชีวิต 447 คน และบาดเจ็บ 906 คน รวมเป็น 1,353 คน สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559

UNAMA ระบุว่าพลเรือนเสียชีวิต 451 รายหรือร้อยละ 21 – เสียชีวิต 165 รายและบาดเจ็บ 286 ราย – เป็นกองกำลังสนับสนุนรัฐบาล ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559

ภารกิจบันทึกพลเรือนเสียชีวิต 148 ราย เสียชีวิต 72 ราย บาดเจ็บ 76 ราย จากปฏิบัติการทางอากาศ

ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเมื่อเทียบกับพลเรือนเสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บ 21 ราย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559ระเบิดแสวงเครื่อง (ประเภทสวิตช์ที่ไม่ใช่การฆ่าตัวตายทั้งหมด) ยังคงเป็นสาเหตุอันดับสองของพลเรือนที่เสียชีวิต โดยมีพลเรือนเสียชีวิต 409 ราย เสียชีวิต 126 ราย บาดเจ็บ 283 ราย ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2559 และคิดเป็นร้อยละ 19 ของพลเรือนที่เสียชีวิตทั้งหมด

การฆ่าตัวตายและการโจมตีที่ซับซ้อนยังคงก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ภารกิจบันทึกการบาดเจ็บล้มตายของพลเรือนเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์จากยุทธวิธีเหล่านี้ – พลเรือนเสียชีวิต 374 ราย เสียชีวิต 108 ราย และบาดเจ็บ 266 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 ของพลเรือนที่เสียชีวิตทั้งหมด

อุปกรณ์ระเบิดชั่วคราวแบบจานกดทำให้พลเรือนเสียชีวิต 218 ราย เสียชีวิต 86 ราย และบาดเจ็บ 132 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

พลเรือนเสียชีวิตจากอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยังไม่ระเบิดเพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์เป็น 203 ราย เสียชีวิต 50 รายและบาดเจ็บ 153 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กถึงร้อยละ 81UNAMA มีความกังวลอย่างมากจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตทั้งเด็กและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิต ภารกิจดังกล่าวมีพลเรือนพลเรือนเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์ เสียชีวิต 88 ราย และบาดเจ็บ 185 ราย

นอกจากนี้ ในไตรมาสแรก ภารกิจบันทึกว่ามีเด็กเสียชีวิต 735 ราย เสียชีวิต 210 ราย และบาดเจ็บ 525 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559

credit : infantuggs.net
finalfantasyfive.com
bernardchan.net
immobiliarelibertylavagna.com
tweetfash.com
hamercaz.org
transformingfamily.net
eerrtdthbdghgg.com
faycat.net
canadiantabletspharmacy.net
fakelvhandbags.net
tinbenderbodyshop.com
coachfactoryoutletdeals.com