สล็อตเครดิตฟรี

รวบบทความเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี

สถาบันฝึกอบรมการเดินเรือไลบีเรีย อุทิศหอพักใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโยรัม โคเฮน ประธานกิตติคุณ LISCR

สถาบันฝึกอบรมการเดินเรือไลบีเรีย อุทิศหอพักใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโยรัม โคเฮน ประธานกิตติคุณ LISCR

เมืองมาร์แชล –สถาบันฝึกอบรมการเดินเรือไลบีเรีย (LMTI) ได้อุทิศหอพัก LMTI ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นายโยรัม โคเฮน ประธานกิตติคุณของ LISCR การอุทิศเสร็จสิ้นใน Marshall เมือง Margibi County การตัดสินใจอุทิศหอพักเพื่อเป็นเกียรติแก่ตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของ...

Continue reading...